Stamspolning – Underhållspolning

Underhållsspolning av en fastighets avloppssystem är en bra investering. Avloppsstopp är väldigt besvärande för hyresgästen samt kan ge upphov till översvämningar som i sin tur ofta resulterar i fuktskador. Bristfälligt underhållna avloppsrör kan även ge upphov till dålig lukt i fastigheten.

Rekommendationen är att underhållsspolning sker var femte år vid flerfamiljshus med fler än 3 våningar. Vid flerfamiljshus med färre än 3 våningar brukar det oftast räcka med vart åttonde år.

 

En typisk underhållsspolning går till på följande sätt:
  1. Högtrycksspolning av horisontell samlingsledning i fastighet ut mot gatan.
  2. Högtrycksspolning av avlopp tvättstuga.
  3. Högtrycksspolning med hetvatten av samtliga vertikala stammar.
  4. Underhållsspolning av varje lägenhet dvs. Högtrycksspolning med hetvatten av påstick från köks- handfats- och golvbrunnsavlopp ut till vertikal stam.
  5. När arbetet är klart överlämnas en sammanställning av utfört arbete med eventuella avvikelser som exempelvis läckande kranar och rinnande toaletter.
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.